Wprowadzenie

Teoria fal – teoria stworzona w latach 30. XX wieku przez amerykańskiego inżyniera Ralpha Elliotta, który próbował uwzględnić aspekt psychologiczny w zachowaniu uczestników rynku. Teoria Fal Elliota jest przede wszystkim analizą ruchów rynku akcji w kontekście psychologii tłumu.

Według Teorii Fal Elliotta ceny zmieniają się zgodnie z cyklami bazującymi na ciągu składającym się z liczb Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Zgodnie z tą teorią rynek porusza się według ściśle określonej liczby szczytów i dołków. Przykładowy wzrost wymaga pięciu fal aby osiągnąć szczyt, podczas gdy spadek wymaga zaledwie trzech fal, tak jak pokazane jest to na rysunku. Cały cykl składa się z 8 fal, 5 fal wzrostowych oznaczonych cyframi od 1 do 5 oraz z 3 fal spadkowych oznaczonych literami A, B, C. W głównym trendzie fale 1, 3, 5 są falami impulsu, każda z tych fal składa się z sekwencji 5 fal wzrostowych, natomiast fale 2 i 4 są falami korygującymi, każda z nich składa się z 3 fal korekty.

źródło: Wikipedia

Teoria Fal Elliott'a ma praktyczne zastosowanie niemal na każdym rynku, zaczynając od giełd papierów wartościowych (akcje, kontrakty terminowe), giełdę walutową (Forex), a także giełdę towarową i surowce (złoto, ropa).

Dzięki temu, Teoria ta, może pomóc w podejmowaniu odpowiednich decyzji inwestycyjnych.

1. Opis struktury Fal według Teorii Elliott'a


źródło schematufraktal

2. Podstawowa struktura fali impulsu


Opis:

fale impulsu zawsze składają się z pięciu fal oznaczonych cyframi 1, 2, 3, 4, 5. Fale 1, 3 i 5 są same w sobie falami impulsu, a fale 2 i 4 są falami korekty.

Zasady i wskazówki:
 • fala 2 nie może być dłuższa w cenie od fali 1, więc nie może nachodzić na początek fali 1,
 • fala 3 nigdy nie jest najkrótsza w porównaniu do fali 1 i 5,
 • fala 4 nie powinna nachodzić na koniec fali 1 (w literaturze można spotkać stwierdzenie, iż takie najście jest możliwe na lewarowanych rynkach t.j. kontrakty terminowe, czy rynek Forex),
 • jako wskazówka może służyć to, że fala 3 wykazuje najsilniejszy ruch ceny, jeśli fala 5 nie jest falą rozszerzoną,
 • fale korekcyjne 2 i 4 powinny różnić się od siebie pod względem swoich struktur.
W której fali:

fale impulsu występują w falach 1, 3 i 5, a także fali A i C korekty (korekta ta może być falą 2, 4 albo falą B, D, E lub X).

Struktura wewnętrzna:

Składa się z 5 fal, a ich wewnętrzna struktura to 5-3-5-3-5.

3. Alternatywna struktura fali impulsu dla fali 1 i fali A oraz fali 5 i fali C


źródło schematów

4. Opis fal pod kątem możliwości zawierania transakcji


Wskazówki:
 • fala 1, 3, 5, A oraz C - przeważnie sprawdzają się systemy i strategie oparte na łapaniu trendów,
 • fala 2, 4 oraz B - przeważnie sprawdzają się systemy i strategie dobrze działające w większych lub mniejszych konsolidacjach.

5. Zyg zag jako struktura korekcyjna


Opis:

zyg zag jest najczęściej występującą strukturą korekcyjną, zaczynającą się od zdecydowanego odwrotu, co może przypominać falę impulsu.

Zasady i wskazówki:
 • składa się z 3 fal,
 • fala A i C są falami impulsu, a fala B jest falą korekty,
 • fala C jest przeważnie zbliżona długością do fali A,
 • w połączeniu z poprzedzającymi ją falami impulsu, wygląda jak formacja głowy z ramionami, ale tylko koryguje trend, a nie odwraca.
W której fali:

zyg zagi występują w fali A, X, 2 lub rzadziej w fali 4. W fali B są przeważnie częścią większej struktury korekcyjnej.

Struktura wewnętrzna:

Składa się z 3 fal, a ich wewnętrzna struktura to 5-3-5.

źródło schematów

6. Podwójny zyg zag


Wskazówki:
 • taki sam kształt korekt jest charakterystyczny dla struktur typu podwójny zyg zag,
 • strukturę podwójnego zyg zaga można oznaczyć jako WXY, gdzie w skład W wchodzi abc następnie fala X i kolejne abc jako Y.

źródło schematów

7. Korekty płaskie


Wskazówki:
 • każda z korekt płaskich składa się z trzech fal (ABC),
 • fala A i B mają strukturę korekty (3 pod fale),
 • fala C ma strukturę impulsu (5 pod fal).
źródło schematów

Dodatkowa myśl dla korekty nieregularnej, gdzie fala 5 wybija falę 3, ale nie wybija fali B, co jest jak najbardziej zgodne z Teorią... Dodatkowym zamieszaniem mogą być pojawiające się po sobie trzy struktury pięcio falowe, gdzie w Teorii Fal przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że po pięciu falach przychodzą trzy.

8. Korekty typu trójkąt


źródło schematów

9. Korekty o strukturze wcześniej opisanych korekt (pędzący zyg zag, załamana korekta płaska, korekta łączona)

Pędzący zyg zag: od zwykłego zyg zaga różni się tym, iż fala C nie wybija ekstremum fali A.

Załamana korekta płaska: charakteryzuje się tym, iż fala C kończy się przed ekstremum fali A.

Korekta łączona: jak sama nazwa wskazuje, w jej skład może wchodzić kilka dowolnych struktur korekcyjnych tworząc większą korektę.źródło schematów

10. Fale różnego rzędu w praktyce


źródło schematów

11. Określanie poziomów docelowych dla fali 2 i 4 (pod fale + zniesienia Fibonacci'ego)